2016'ya girerken yeni hedefler

Haziran 2012 de ölmeden önce yapmak istediklerim dair bir liste yapmıştım. Mayıs 2013'te — yaklaşık bir yıl sonra — amatör telsizcilik lisansı alarak bu maddelerden bir tanesini tamamlamış oldum.

Neredeyse üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen bu güncellemeyle ilgili bir paylaşım yapmadım. Hayatımda bir çok değişiklik olmasına rağmen bu listeden maalesef başka bir madde tamamlanamadı.

Hazır 2016 yılına girecekken bundan sonraki hayatım için yeni bir liste yapmaya karar verdim. Geçmiş listedeki bazı maddeleri dahil ederken bazı maddeleri ise çıkarttım ve yeni maddeler ekledim.

 • Türkiye Kültürel Turu (Tüm müze ve ören yerleri)
 • Machu Picchu Gezisi
 • Paskalya Adası Gezisi
 • Moğolistan Gezisi
 • Motosiklet ile yurt dışı gezileri
 • Eşimin ısrarlarıyla Roma/İtalya gezisi
 • Kendi startup/internet şirketimi/projemi hayata geçirmek
 • Rospa ve IAM sertifikasyonları
 • Büyük Şehir olmayan bir yere yerleşmek :)
 • Her yıl en az bir defa yurt dışı gezisi
 • Kampçılığı hayatıma daha iyi entegre etmek
 • Haftada bir bir kitap bitirmek
 • Yeni bir yabancı dil öğrenmek (İlk aday İspanyolca)

Bunlar uzun vadede yapmak istediğim şeyler. Gelecek yılların bunları yapmam için bana fırsatlar sunacağına adım gibi eminim, umarım Allah izin verir de ben bu fırsatları değerlendirecek duruma sahip olurum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.