2017 hedefler

Genelde yapmak istediğim hayallerin bir kısmını her yıl yapmayı ve üzerine bir çizik atmaya çalışıyorum. Geçmişe doğru baktığımda bu hayallerimin ilk listesi şu şekilde olmuş;

  • Amatör Denizci Belgesi
  • Yamaç Paraşütü Eğitimi
  • Amatöre Telsizcilik Lisansı
  • Türkiye Kültür Turu (Tüm müze ve ören yerleri)
  • Machu Picchu Gezisi
  • Paskalya Adası Gezisi
  • Mısır/Giza Gezisi
  • Interrail

Bu liste oluştuğunda tarih tam olarak 15 Haziran 2012 imiş. Mayıs 2013 tarihinde bu listeden Amatör Telsizcilik Lisansı maddesinin üstünü çizmişim.

2016 yılına girerken tekrar şekillenen hedeflerim ve 2016 yılı için tamamlamayı planladığım hedeflerim ile ilgili bir şeyler karalamışım. İlk listeye göre girenler çıkanlar olmuş. Hedeflerde hiç olmayan şeyleri yapmışım filan.

2017 yılına girmeden önce ise ciddi olarak bir takım şeylere artık başlamam gerektiğini düşünüyordum. Çünkü 2016 yılı içerisinde yapmak istediğim üç hedefin hiç birini ya hiç yapamadım ya da istediğim düzeye getiremedim. Bu yüzden artık belli konularda net kararlar alıp, bazı şeyleri hayatımdan çıkartma/erteleme kararı aldım.

2017 yılı içerisinde mutlaka yapmam gereken ve zinciri kırmamaya çalışacağım iki konu var;

  • Her gün spor yapmak
  • Her gün en az 15 dakika kitap okumak

Yeni yıla hasta girdiğim için ufak aksaklıklar oldu, spor yapmaya 10 gün geç başladım, kitap konusunda da sadece 2 gün zinciri kırdım. Fakat geçmiş yıllara göre daha iyi gidiyor olduğumu da hissediyorum. Bu iki konu dışında geri kalan kişisel hiç bir konuyu plan olarak yapma niyetim yok. Bu iki konuyu olabildiğince az aksatarak yılı tamamlamayı ve alışkanlık haline getirmeyi planlıyorum.

Hayallerimi süsleyen bir çok şey var tabi ki, bazılarını ertelemek zorunda kaldığım da doğru. Bütün bunlara rağmen 2017 yılını hayallerin bir kısmını hedefe çevireceğim ve bu hedefler için çalışacağım yıl olacak.

Bunun dışında hep hayalimde olan (sanırım lise yıllarımdan beri hayalini kurduğum) kendi startup/internet şirketimi/projemi hayata geçirmek için bu yıl ciddi adımlar attım. Geçmiş yıllarda denediğim bir çok şey vardı (ileriki günlerde bunla ilgili bir blog yazacağım) fakat çoğu kafamı kurcaladığı ve hiç sonuca ulaşmadığı için iptal ettim. Bu yıl ise üzerinde çalıştığım RabbitCache adını verdiğim bir saas servis’i hayata geçirmeyi hedefliyorum.

Bu yıl ilk defa bu planları daha düzgün tutmak adına bir gist oluşturdum. Normalde bu yazıyı 2016'nın sonlarında yazmam gerekiyordu fakat ancak bu zaman nasip oldu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.